Denna hemsida sparar endast användarens inloggningsid i en sk. sessionsvaiabel. Cookies som kan läsas av andra hemsidor används alltså inte.